به همت انجمن علمی علوم پزشکی معاونت پژوهش وفن آوری دانشگاه آزاداسلامی تبریز پانزدهمین کنگر 

   
تصویر روز
23-9-1389_image634279332073750000.jpg
سخن روز
دانشگاه آزاد اسلامی نماد خودباوری،
شکوه عظمت ملّی
 
مناسبتها

سال 93
سال اقتصاد و فرهنگ،
با عزم ملی و مدیریت جهادی

 
صفحه اصلی
اسکان رایگان نزدیک به600 نفر مسافر نوروزی در واحد تبریز ( 27 فروردين 1393 )


مهمانسرای واحد تبریز در تعطیلات نوروزی سال93 پذیرای رایگان نزدیک به600 نفر میهمان از سراسر کشور بود.
 به گزارش دفتر روابط عمومی واطلاع رسانی دانشگاه آزاداسلامی واحد تبریز، دکتر محمد رضا
ولیلو معاون اداری و مالی این دانشگاه گفت: اسکان رایگان مسافران نوروزی در مهمانسرا ی این دانشگاه صورت گرفت.
دکتر ولیلو افزود: مهمانسرای دانشگاه آزاداسلامی تبریز شامل یک باب ساختمان دو طبقه75 تختی و
سه سوئیت ویژه، پذیرای مهمانان ازسراسر کشور ازتاریخ28 اسفند92 تا15 فروردین93بود.
معاون اداری و مالی دانشگاه آزاداسلامی واحد تبریز تصریح کرد: میهمانانی که امکان هماهنگی قبلی نداشتند نیز در این مرکز اسکان داده شد و به همه میهمانان بروشورهای معرفی آثارتاریخی و مناطق دیدنی شهرتبریز ونقشه راهنمای استان آذربایجان شرقی اهدا گردید.
 
انتشار نهمین شماره ازمجله بهداشت موادغذایی دانشـگاه آزاد اسلامی تبریز ( 26 فروردين 1393 )
نهمین شماره از مجله بهداشت مواد غذایی دانشگاه آزاداسلامی  تبریز با تیراژ یک هزار جلد منتشرشد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاداسلامی تبریز ، نشریه بهداشت مواد غذایی با مجوز دفتر گسترش علوم دانشگاه آزاد اسلامی و به صورت فصلنامه منتشر می شود ودارای رتبه علمی پژوهشی از وزارت علوم،تحقیقات وفناوری می باشد.
دراین شماره از مجله موضوعاتی نظیر :تعیین مقدار هیستامین پنیرهای کوپه در استان آذربایجان غربی با روشHPLC ،مطالعه پلی مورفیسم ژن کوآگولاز در استافیلوکوکوس آرئوس های جداشده از شیر گاومیش،مطالعه اثرغلظت های مختلف نایسین برفعالیت باکتری های لاکتیکی کشت آغازگر در پنیر فراپالایشی،بررسی مطالعات انجام شده در زمینه آلودگی مواد غذایی با منشا دامی به باکتری های بیماری زا در ایران:بخش چهارم مرغ و تخم مرغ و... ارائه شده است.
مدیر مسئول این نشریه دکتر افشین جوادی ، سردبیر آن دکتر حمید میرزایی  ،مدیر داخلی دکتر نارملا آصفی، ویراستار انگلیسی دکتر شهرام حنیفیان و مشاور آماری بر عهده دکتر حمید میرزایی می باشد.
خاطرنشان می گردد، این نشریه دارای درجه علمی- پژوهشی است ودرپایگاه استنادی جهان اسلام(ISC ) ومرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی(SID )نمایه شده است.
 
انتشار بیست وششمین شماره مجله تخصصی اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی دانشـگاه آزاد اسلامی واحد تبریز ( 23 فروردين 1393 )
بیست وششمین شماره از مجله تخصصی اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی دانشگاه آزاد اسلامی واحدتبریز با تیـراژ یک هزار جلد به چاپ رسید.
 به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاداسلامی تبریز ، نشریه تخصصی اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی با مجوز دفتر گسترش علوم دانشگاه آزاد اسلامی ،وزارت علوم،تحقیقات وفن آوری و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، به صورت فصلنامه منتشر می شود و دارای اعتبار علمی پژوهشی  می باشد.
دراین شماره از مجله موضوعاتی نظیر : ارزیابی واکنش عملکرد وخصوصیات مورفولوژیک ژنوتسپ های ارزن نسبت به قطع آبیاری در مرحله گلدهی،کاربرد کودهای زیستی وشیمیایی نیتروزنه در ارقام گندم دوروم،نقشه پراکنش وتعیین ویژگی های اجتماعی علف های هرز مزارع گندم آبی استان اردبیل،تجزیه رشد شش هیبرید ذرت در شرایط تنش خشکی،ارزیابی20 ژنوتیپ جو در شرایط خشکی انتهای فصل و... ارائه شده است.
مدیر مسئول این نشریه دکترمحمدحسین کاظمی،سردبیر آن دکتر مهرداد یارنیا  ،مدیر داخلی دکتر فرهاد فرح وش ، ویراستار انگلیسی دکتر حمداله کاظمی اربط و  ویراستار علمی دکتر محمود تورچی می باشد.
خاطرنشان می گردد،این نشریه درپایگاه استنادی جهان اسلام(ISC ) ،مرکزاطلاعات علمی جهاد دانشگاهی(SID ) و پایگاه اختصاصی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز نمایه شده است.
 
انعقاد تفاهمنامه همکاری مشترک علمی،پژوهشی بین دانشگاه آزاد اسلامی تبریز و دانشگاه تبریز ( 20 فروردين 1393 )
دانشگاه آزاداسلامی تبریز و دانشگاه تبریز تفاهمنامه همکاری مشترک علمی وپژوهشی امضا کردند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاداسلامی تبریز،این تفاهم نامه با هدف همکاری در  زمینه های علمی،پژوهشی وآموزشی،برگزاری همایش های علمی وکارگاه های آموزشی با استفاده از امکانات وتوانمندیهای علمی،نیروی انسانی،فنی،اطلاعاتی،تجربه وتخصص منعقد شده است.
همچنین،استفاده از پتانسیل تجهیزات آزمایشگاهی طرفین،همکاری در برگزاری دوره های کارشناسی ارشد ودکتری تخصصی،دوره های با فناوری بالا،همکاری در انجام پروژه های تحقیقاتی مشترک و استفاده از فرصت های مطالعاتی برخی از مفاد این تفاهم نامه می باشد.
دکتر حسن رسولی سقای معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز به عنوان نماینده دانشگاه آزاد اسلامی تبریز و دکترمحمدمقدم واحد معاون پژوهشی دانشگاه تبریز بعنوان نماینده دانشگاه تبریز این تفاهم نامه را امضا کردند.
 
انتشار بیست وپنجمین شماره ازمجله تخصصی آسیب شناسی درمانگاهی دامپزشکی دانشگاه آزاداسلامی تبریز ( 20 فروردين 1393 )
 
بیست وپنجمین شماره از مجله تخصصی آسیب شناسی درمانگاهی دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحدتبریز با تیـراژ یک هزار جلد به چاپ رسید.
به گزارش دفتر روابط عمومی دانشگاه آزاداسلامی واحدتبریز، نشریه تخصصی دامپزشکی این دانشگاه  با مجوز دفتر گسترش علوم دانشگاه آزاد اسلامی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به صورت فصلنامه منتشر می شود و دارای درجه علمی پژوهشی می باشد.
دراین شماره از مجله موضوعاتی نظیر : شناسایی فلورقارچی فورنیکس ملتحمه چشم درتک سمیان منطقه ارومیه،اثرتمرین فیزیکی برغلظت سرمی تعدادی ازعناصرفلزی اسب عرب،مقایسه تأثیرعصاره مرزه خوزستانی و ویتامینC درپیشگیری ازچسبندگی های پس از جراحی محوطه بطنی در مدل موش صحرایی،ارزیابی مارکرهای قلبی و برخی پارامترهای بیوشیمیایی سرم در اسب های با نمونه سرمی مثبت آنفولانزا و... ارائه شده است.
مدیر مسئول این نشریه دکتر ودود رضویلر ، سردبیر آن دکتر داریوش مهاجری  ،مدیر داخلی دکتر علی حسن پور، ویراستار انگلیسی دکتر داود کاظمی و مشاور آماری بر عهده دکتر حمید میرزایی می باشد.
همچنین دکتر علی رضایی،دکتر علی حسن پور،دکتر ایرج سهرابی حقدوست،دکتر داریوش مهاجری،دکتر محمدقلی نادعلیان،دکتر سعید نظیفی ودکتر احمد نعمت الهی اعضای هیئت تحریریه این نشریه می باشند.
خاطرنشان می گردد،این نشریه درپایگاه استنادی جهان اسلام(ISC ) ومرکزاطلاعات علمی جهاد دانشگاهی(SID ) نمایه شده است.
 
انعقاد تفاهمنامه همکاری بین دانشگاه آزاد اسلامی تبریز و سازمان مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی ( 20 فروردين 1393 )دانشگاه آزاداسلامی تبریز و سازمان مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی تفاهمنامه همکاری
 امضا کردند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاداسلامی تبریز،این تفاهم نامه در راستای تحقق اهداف وسیاست های کلان سازمان نظام مهندسی ساختمان و وزارت علوم ،تحقیقات وفناوری در ایجاد زمینه های همکاری،ارائه خدمات علمی-فنی،گسترش تحقیقات بنیادی،توسعه ای و کاربردی، حمایت از ارتقای بهره وری وبازدهی بخش تحقیقات در دستگاههای علمی،پژوهشی وفرهنگی از طریق سرمایه گذاری مناسب وتقویت ارتباط،همبستگی وتطابق فعالیت های نظام آموزش عالی بانیازهای تحقیقاتی دستگاههای اجرایی منعقدشده است.
 دکتر علی رضایی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تبریز به عنوان نماینده دانشگاه آزاد اسلامی تبریز و مهندس بهرام چاوشی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان آذربایجان شرقی بعنوان نماینده سازمان مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی این تفاهم نامه را امضا کردند.
همکاری در اجرای پروژه های تحقیقاتی،همکاری در اجرای پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری، برگزاری همایش ها وسمینارهای مشترک،مشارکت در تألیف وترجمه کتاب،اجرای دوره های آموزشی وایجادکمیته کارشناسی جهت بررسی راه کارهای همکاری های تحقیقاتی مشترک برخی از مفاد این تفاهم نامه می باشد.
 
انتشار هشتمین شماره ازمجله بهداشت موادغذایی دانشـگاه آزاد اسلامی تبریز ( 20 فروردين 1393 )
هشتمین شماره از مجله بهداشت مواد غذایی دانشگاه آزاداسلامی  تبریز با تیراژ یک هزار جلد منتشرشد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاداسلامی تبریز ، نشریه بهداشت مواد غذایی با مجوز دفتر گسترش علوم دانشگاه آزاد اسلامی و به صورت فصلنامه منتشر می شود ودارای رتبه علمی پژوهشی از وزارت علوم،تحقیقات وفناوری می باشد.
دراین شماره از مجله موضوعاتی نظیر :مطالعه اثر غلظت های مختلف بربقای مایکوباکتریوم اویوم زیرگونه پاراتوبرکلوزیس در پنیرسفید فراپالایشی ایرانی،بررسی مطالعات انجام شده در زمینه آلودگی مواد غذایی با منشا دامی به باکتری های بیماری زا در ایران:بخش سوم غذاهای دریایی،بررسی اثر کیتوزان بر برخی از ویژگی های میکروبی وشیمیایی آب پرتقال،تولید همبرگر سرخ شده کم چرب با استفاده از پوشش های هیدروکلوئیدی  و... ارائه شده است.
مدیر مسئول این نشریه دکتر افشین جوادی ، سردبیر آن دکتر حمید میرزایی  ،مدیر داخلی دکتر نارملا آصفی، ویراستار انگلیسی دکتر شهرام حنیفیان و مشاور آماری بر عهده دکتر حمید میرزایی می باشد.
خاطرنشان می گردد، این نشریه دارای درجه علمی- پژوهشی است ودرپایگاه استنادی جهان اسلام(ISC ) ومرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی(SID )نمایه شده است.
 
فعالیتهای دفتر روابط عمومی ( 30 شهريور 1389 )
دفتر روابط عمومي به عنوان پل ارتباطي بين دانشگاه و مردم ، به فعاليت مي پردازد .
از كارهاي انجام يافته در اين حوزه مي توان به موارد زير اشاره نمود:
-
تلاش مستمر در جهت ايجاد هويت مثبت براي دانشگاه از طريق ارسال رويدادها و اخبار عملكردها و خدمات دانشگاهيان به جامعه و رسانه هاي جمعي
-
شناسايي زمينه هاي بروز مشكل و نارسايي ها و انعكاس آن به رياست محترم دانشگاه به همراه پيشنهادات مربوطه


 
ادامه مطلب ...
 
صفحه اصلی
اخبار دانشگاه
اطلاعیه ها
مناقصه ها و مزایده ها
دفتر مقام معظم رهبری
دفتر حفظ و نشر آثار رهبری
منوی دانشگاه
ورود

بازیافت رمز عبور
ثبت نام کاربر جدید
 
   
اشتراک در خبر نامهتبادل پیام بین کار براندریافت فایلنقشه سایتاطلاعات تماس
www.iaut-pr.ir - Copyright ©2007 | Powered by : TGCMS