تجديد ميثاق دانشگاهیان دانشگاه آزاداسلامی تبریز باشهدای گمنام

به مناسبت سوم خرداد س
 
   
تصویر روز
23-9-1389_image634279332073750000.jpg
سخن روز
دانشگاه آزاد اسلامی نماد خودباوری،
شکوه عظمت ملّی
 
مناسبتها

سال 93
سال اقتصاد و فرهنگ،
با عزم ملی و مدیریت جهادی

 
صفحه اصلی
دانشگاه آزاد اسلامي تبريز برگزار كرد: ( 26 مرداد 1393 )

اولين همايش ملي آمار كاربردي

به همت معاونت پژوهشي و گروه رياضي وآمار دانشكده علوم پايه و دانشكده فني دانشگاه آزاد اسلامي تبريز اولين همايش ملي آمار كاربردي در اين دانشگاه برگزارشد.
 به گزارش دفتر روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، دكتر حسن رسولي سقاي معاون پژوهش وفناوري اين دانشگاه دراين همايش گفت: آمار رشته اي فني است و زبان آن رياضي و درك مفاهيم آماري كه در زير مفاهيم رياضي قرار دارند امري اساسي است.
دكتر رسولي افزود: اطلاع از داده هاي آماري حتي درسطح مبتدي مي تواند زندگي را دگرگون نمايد.
وي تصريح كرد: فناوري چرخه بهره وري علم است و درعرصه جديد، آمار بايد نقش خود را در جايگاه اقتصاد دانش بنيان نيز به خوبي ايفا نمايد.
معاون پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي تبريز در پايان از برگزاركنندگان همايش تقدير وتشكر نموده وخواستار ادامه اين همايش درسالهاي بعد وتوسعه اين همايش در سطح بين المللي شد.
در بخش ديگر اين همايش دكتر فخرالدين ميثاق عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي تبريز ورئيس ودبير اين همايش ضمن گراميداشت روز جهاني آمار گفت: يادآوري اين روز باعث مي شود افكار عمومي و ملت ها آگاهي و اعتماد كافي به آمار رسمي پيدا كرده وآمار دانان در سراسر دنيا باسهولت به كارهاي خود بپردازند.
دكتر ميثاق افزود:فراهم كردن فرصتي مناسب براي ارائه كارهاي پژوهشگران،آشنايي و معرفي جديدترين دستاوردهاي علم آمار، ايجاد ارتباط بين پژوهشگران آمار و استفاده كنندگان آمار،آشنايي فعالان حوزه علوم آماري با كارهاي يكديگر و افزايش همكاري في مابين، بحث و تبادل نظر در مورد بهبود و به هنگام سازي روش هاي آموزش آمار در دانشگاه ها،گسترش فرهنگ آماري و ارتقاي سوادآماري در جامعه و معرفي پتانسيل هاي مراكز دانشگاهي كشور از اهداف برگزاري اين همايش مي باشد.
رئيس اولين همايش ملي آمار كاربردي تصريح كرد:104 مقاله به دبيرخانه همايش رسيده كه از اين تعداد50 مقاله به صورت سخنراني و21 مقاله به صورت پوستر براي ارائه درهمايش انتخاب شده است.
وي در پايان گفت:شركت كنندگان در اين همايش از دانشگاه هاي دولتي، آزاد اسلامي،غيرانتفاعي و موسسات علمي كاربردي از استان هاي آذربايجان شرقي،آذربايجان غربي،گلستان، خوزستان، تهران، اصفهان، فارس،كرمانشاه،كرمان، سمنان وسيستان و بلوچستان مي باشند.                                                 
 
ارائه سه مقاله در" اولين كنفرانس ملي الگوريتم هاي فرا ابتكاري و كاربردهاي آن در علوم و مهندسي" توسط ( 25 مرداد 1393 )
توحيدجعفري دانش آموخته شاهد دانشگاه آزاداسلامی تبریز در "اولين كنفرانس ملي الگوريتم هاي فرا ابتكاري و كاربردهاي آن در علوم ومهندسي "سه مقاله ارئه كرد.
به گزارش روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي تبریز، توحيد جعفري دانش آموخته مقطع كارشناسي رشته مهندسي برق الكترونيك دانشگاه آزاد اسلامي تبريز و نيز عضو باشگاه پژوهشگران جوان اين دانشگاه مي باشد.
طبق گزارش، "جايابي بهينه بازبست با استفاده از الگوريتم بهينه سازي جفت گيري زنبورعسل به منظور بهبودقابليت اطمينان شبكه توزيع"،"جايابي بهينه پست هاي فوق توزيع بااستفاده از الگوريتم تكاملي ديفرانسيلي ديناميكي"،"الگوريتم اجتماع ذرات خود انطباقي: تكنيك نوين براي مكان يابي چندهدفه بهينه جبران كننده وار استاتيك براي رفتارهاي ديناميكي شبكه قدرت "سه مقاله جعفري در اولين كنفرانس ملي الگوريتم هاي فرا ابتكاري و كاربردهاي آن در علوم ومهندسي است.
جعفري، دو مقاله ISI، يك مقاله ISC ، تأليف دو كتاب و يك كتاب در دست چاپ را در رزومه علمي پژوهشي خود دارد.
اولين كنفرانس ملي الگوريتم هاي فرا ابتكاري و كاربردهاي آن در علوم ومهندسي 16 و17 مرداد سال جاري در موسسه آموزش عالي پرديسان فريدون كنار برگزارشده است.
 
دكتر رضايي: ( 25 مرداد 1393 )

41 واحد علوم و تحقيقات در كشور ادغام شده اند
تجميع واحدهاي علوم و تحقيقات با واحدهاي دانشگاهي مادر اختصاص به آذربايجان شرقي ندارد
دكتر علي رضايي رييس دانشگاه آزاد اسلامي تبريز در جمع خبرنگاران گفت: تجميع واحدهاي علوم و تحقيقات با واحدهاي دانشگاهي مادر، مختص آذربايجان شرقي نيست و در سراسر كشور 41 واحد علوم و تحقيقات با واحدهاي جامع آن استان ادغام شده اند.
دكتر رضايي افزود: براساس صورتجلسه مشترك  سوم تيرماه سالجاري وزارت علوم و دانشگاه آزاد اسلامي و همچنين تأييد هيأت امناي مركزي دانشگاه آزاد اسلامي تجميع واحدها و پرديس‌هاي علوم و تحقيقات با واحدهاي دانشگاهي با هدف توسعه تحصيلات تكميلي، هم افزايي اعضاي هيأت علمي در مجموعه سترگ دانشگاه آزاد اسلامي، بومي گزيني دانشجو و همچنين توانمندسازي واحدهاي دانشگاهي براي رقابت با دانشگاه‌هاي داخلي و خارجي و بخصوص مصوب شدن رشته هاي علوم و تحقيقات كه مصوبه نداشته اند و با اين كار 1550 رشته تحصيلات تكميلي در كشور مصوب شد، صورت گرفته است.
وي تصريح كرد: در مدل هاي برنامه ريزي و هدايت مناسب دانشگاه ها، تدوين سناريوهاي آتي و اينكه در آينده چه اتفاقي براي دانشگاه رخ خواهد داد، همواره مدنظر مديريت عالي آن بوده است و در واقع يكي از  اصول مهمي كه هر سازمان براي اداره بهتر و بقاي خود  در   نظر مي گيرد، استفاده صحيح و درست از منابع دراختيار نظير: منابع فيزيكي، انساني، تحقيقاتي و مالي است و حفظ آنها مستلزم عقلانيت و خردورزي است.
دبير هيأت امناي دانشگاه آزاد اسلامي استان بيان داشت: يكي از سناريوها براي هدايت دانشگاه آزاد اسلامي ساماندهي و تجميع پرديس‌هاي علوم و تحقيقات با واحدهاي مادر دانشگاه آزاد اسلامي بوده كه اگر مبناي تحليل خود را آينده پژوهي قرار دهيم بايد بگوييم اين نوع پرديس ها كه بنا به شرايطي در دانشگاه ها شكل گرفته،‌ در زمان تأسيس‌شان حركت درستي بود اما امروز محدوديت هايي براي دانشگاه ايجاد شده است و با اين روند موجب موازي كاري و رقابت ناسالم در سيستم دانشگاه آزاد اسلامي مي شد.
دكتر رضايي گفت: در دوسال گذشته سخت گيريهايي نسبت به پرديس هاي علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي اعمال شد و طبق مصوبه وزارت علوم، دانشگاه آزاد اسلامي مي بايست تا مهر 93 همه واحدهاي علوم و تحقيقات را ساماندهي كند در غير اينصورت به شعب علوم و تحقيقات اجازه جذب دانشجو داده نمي شد. لذا طرح تجميع در دستور كار مسئولين دانشگاه آزاد اسلامي قرار گرفت و بر اساس آن 41 واحد علوم و تحقيقات در 41 واحد دانشگاه آزاد اسلامي در سراسر كشور ادغام شدند.
رئيس دانشگاه آزاد اسلامي تبريز افزود: اين كار مزايايي دارد از جمله آنها: مصوب شدن تمامي رشته هايي كه تاكنون نامصوب مانده بودند بطور مثال در علوم و تحقيقات آذربايجانشرقي از حدود 38 رشته، فقط 3 رشته مصوب و مابقي غيرمصوب بوده اند و خطر حذف آنها مي رفت اما با انجام ادغام نه تنها حذف نشدند بلكه مصوب نيز گشتند و به جاي پذيرش و اختصاص كه تا كنون دانشجو از طريق واحد علوم و تحقيقات تهران انجام مي شد. خودمان در اين رشته ها مستقيماً پذيرش دانشجو خواهيم داشت و از همه مهم‌ّتر تعداد رشته هاي مقطع دكتري از 4 رشته بدون مصوب به 15 رشته مصوب رسيد كه افتخاري براي استان است.
دكتر رضايي گفت: در سيستم دانشگاه براي مصوب نمودن هر رشته‌ي كارشناسي ارشد وجود 3 استاديار غير بازنشسته در آن رشته و براي تصويب هر رشته‌ي دكترا 4 استاديار و يك دانشيار (غير بازنشسته) ضروري و لازم است كه واحدهاي علوم و تحقيقات استان اين توان را نداشتند. براي مثال در واحد علوم و تحقيقات تبريز 38 نفر هيأت علمي وجود داشت كه 5 الي 6 نفر آن باز نشسته و 9 نفر فقط در يك رشته (شيمي) و بالاي 10 نفر آن نيز دانشجوي دكترا بودند كه استاديار محسوب نمي شوند و مابقي آنان هم گرايش و رشته هايشان هم‌خواني نداشت به اين دليل در طول چندين سال موفق به تصويب رشته نشده بودند و مهر 93  فرصت براي اينكار تمام مي شد در صورتيكه واحد تبريز بالاي 500 نفر عضو هيأت علمي تمام وقت دارد و به بركت وجود آنان اين رشته ها مصوب گرديد و در حال حاضر جوانان ما در استان مي توانند در واحد تبريز در 15 رشته دكتري تحصيل كنند كه در واقع بومي گرايي هم شده‌اند.
وي در ادامه به بهبود وضعيت دانشجويان اشاره نمود و گفت: در واحدهاي علوم و تحقيقات به دليل جذب تعداد زياد دانشجو و كمبود اعضاي هيأت علمي و در دسترس نبودن اساتيد راهنما يا مشاور، دانشجويان ارشد و دكترا با چالش مواجه بودند امّا با ادغام، اين دانشجويان مي توانند از محضر اساتيد واحدهاي مادر استفاده كنند و بهره مند شوند ضمن اينكه اصلاح هرم هيأت علمي كه جزو يكي از برنامه هاي كلان و زمان‌بر دانشگاه آزاد اسلامي بود نيز محقق مي گردد.
دكتر رضايي تحقق استانداردها را از ديگر مزاياي تجميع دانست و گفت: واحدهاي علوم و تحقيقات به غير از تهران غالباً از برخي كمبودها مثل فضاي فيزيكي، آموزشي و آزمايشگاهي و ساير زيرساخت ‌هاي تحقيقاتي و پژوهشي و فرهنگي در تنگنا بودند و ايجاد آنها مستلزم صرف هزينه‌هاي مضاعف براي سيستم دانشگاه آزاد اسلامي بود اما اين مشكل نيز با ادغام حل شده و  تحقق  استانداردها نيز تسهيل گشته است.
دبير هيأت امناي دانشگاه آزاد اسلامي استان آذربايجان شرقي تأكيد كرد: وقتي ظرفيتها را كنار هم قرار مي دهيم هم‌افزايي  ايجاد مي شود كه بوسيله آن مي توانيم توان آموزشي و پژوهشي را ارتقا دهيم و نيز رشته ‌هاي جديدتري را ايجاد كنيم كه نويدبخش تحولات جديد علمي،  پژوهشي، آموزشي و فرهنگي براي استان خواهد بود.
وي در خاتمه تصريح كرد: تجميع واحدهاي علوم و تحقيقات با واحدهاي دانشگاهي اقدامي با تدبير، شايسته و آكادميك از سوي هيأت امناي مركزي و دكتر ميرزاده رئيس دانشگاه آزاد اسلامي مي دانيم كما اينكه سازمان مركزي اين دانشگاه نيز در تهران تجميع شد و اثرات نيكويي مثل سهولت در كارها و راحتي ارتباطات بين بخش هاي مختلف و صرفه جويي در هزينه و وقت و نهايتاً تكريم ارباب رجوع را ببار آورده است.
 
حضور روساي دانشگاه هاي آزاد اسلامی استان آذربايجان شرقي در تجمع اعتراضي برعليه جنايات صهيونيستها ( 18 مرداد 1393 )
به همت بسيج دانشجويي استان آذربايجان شرقي و با مشاركت بسيج دانشجويي دانشگاه تبريز و دانشگاه آزاد اسلامي تبريز  وشركت كنندگان طرح ولايت ،تجمع اعتراضي بر عليه جنايات صهيونيست ها در غزه صورت گرفت.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، دكتر عليرضا منادي نماينده تام الاختيار رياست عاليه دانشگاه آزاد اسلامي در استان آذربايجان شرقي كه روساي واحدها و مراكز دانشگاهي استان وي را همراهي مي كردند در اين تجمع حضور يافتند.
شركت كنندگان ضمن محكوم كردن جنايات ضد انساني در غزه، انزجار خود را از صهیونیزم و امپریالیسم غاصب وجنایتکار، اعلام كردند.
تجمع اعتراضي برعليه جنايات صهيونيست ها در غزه 16 مرداد ماه در مقابل دانشگاه تبريز صورت گرفت.
 
معاون هماهنگي استان آذربايجان شرقي: ( 18 مرداد 1393 )
سياست  دانشگاه آزاد اسلامي عمل گراست

دكتر بهروز دانشيان معاون هماهنگي دانشگاه آزاد اسلامي  در استان آذربايجان شرقي گفت: سياست دانشگاه آزاد اسلامي
 عمل گراست.
 به گزارش دفتر روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، دكتر دانشيان در اجلاس روساي واحدهاي استان آذربايجان شرقي گفت: طرح هاي دانش بنيان واحدها بايدبا مجوز بنياد اقتصاد دانش بنيان پيش برود تا به نتيجه مطلوب برسد.
دكتر دانشيان در ادامه از روساي واحدها خواستار بهبود مكاتبات، عدم استفاده از استاد حق التدريس بدون مجوز ،تشكيل و راه اندازي بانك اطلاعات در استان وبودجه نويسي بدون انحراف در واحدها شد.
در بخش ديگر اين اجلاس دكتر جواد حقير مددي رئيس شوراي سياستگذاري سازمان سما در استان آذربايجان شرقي گفت: مقام معظم رهبري براي دانش افزايي تأكيد بسيار دارند بنابراين وظيفه ماست تا با توليد علم به ثروت در دانشگاه آزاد اسلامي اين پروژه عظيم ويادگار حضرت امام(ره) را حفظ وپاسداري كنيم.
دكتر مددي افزود: با مديريت و رهبري دكتر منادي نماينده تام الاختيار رياست دانشگاه آزاد اسلامي در استان آذربايجان شرقي وبا همدلي وهمراهي كليه واحدها واجراي اقتصاد دانش بنيان در آينده نزديك تبديل به استان برتر دراين امر خواهيم شد.
وي تصريح كرد: سياست دانشگاه آزاد اسلامي براي توسعه تحصيلات تكميلي مي باشد وبر اساس سياست مدبرانه دكتر ميرزاده رييس دانشگاه آزاد اسلامي رشته هاي مقطع كارداني به آموزشكده هاي سما انتقال خواهند يافت .
رئيس شوراي سياستگذاري سازمان سما در استان آذربايجان شرقي در ادامه از  مسولين خواست تا باحسن خلق  وعقلانيت امور فرهنگي را در دانشگاه ها انجام دهند.
در ادامه اين اجلاس از زحمات دكتر ناصر مدير شهلا رئيس سابق واحد علوم وتحقيقات استان آذربايجان شرقي تقدير شد و امير پروال نيز به عنوان نماينده رياست عاليه دانشگاه آزاد اسلامي در هيأت نظارت بر تشكل هاي دانشجويي استان آذربايجان شرقي معرفي گرديد.
اجلاس روساي واحدها و مراكز دانشگاه آزاد اسلامي استان آذربايجان شرقي 16 مرداد درسالن شهريار دانشگاه آزاد اسلامي تبريز برگزارشد.
 
روساي دانشگاه هاي آزاد اسلامي آذربايجان شرقي با امضاي طوماري جنايات صهيونيست را محكوم كردند ( 18 مرداد 1393 )
روساي واحدها و مراكز دانشگاهي دانشگاه آزاد اسلامي استان آذربايجان شرقي در اجلاس مشترك خود ضمن همدردي با ملت مظلوم فلسطين در غزه، با امضاي طوماري جنايات ددمنشانه رژيم جنايتكار و منفور صهيونيستي را محكوم كرند.
به گزارش دفتر روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي تبريز، دراين طومار آمده است: تجاوز وحشيانه و ظالمانه رژيم اشغالگر صهيونيست به نوار غزه و كشتار مردم بي پناه و بي‌گناه آن سرزمين كوچك و محاصره شده، فجايع غم باري را رقم زده و زخمي ديگر بر پاره تن جهان اسلام نشانده است و در اين ميان سكوت شرم آور كشورهاي غربي و عربي، به مثابه چراغ سبزي براي شروع و تداوم جنايات ضدبشري اين رژيم شده است .
در ادامه آمده است، در غزه، زنان و كودكان به خاك و خون كشيده مي‌شوند و خانه‌ها و مساجد و بيمارستان‌ها هدف قرار مي‌گيرند اما خبري از اعتراض مدعيان حقوق بشر نيست. دولت هاي استكباري و داعيه داران به اصطلاح حقوق بشر چشم خود را به روي واقعيتها بسته اند اما ديگر قابل كتمان نيست كه اين وحشي گري‌ها نشان از ترس و وحشت رژيم صهيونيستي از مقاومت جانانه مردم غزه دارد و روز به روز اين رژيم را به پرتگاه اضمحلال نزديكتر مي‌كند.
در خاتمه  دانشگاهيان واحدها و مراكز دانشگاهي دانشگاه آزاد اسلامي استان آذربايجان شرقي  ضمن همدردي با ملت مظلوم فلسطين در غزه، جنايات ددمنشانه رژيم جنايتكار و منفور صهيونيستي را محكوم نموده و از تمامي ملت‌ها و دولت‌هاي مستقل و آزاده جهان مي‌خواهند تا به هر نحو مقتضي به ياري ملت مظلوم فلسطين و بويژه ساكنان بي‌دفاع و بي پناه نوار غزه بشتابند.اميد است در پرتو بيداري و اقدامات موثر امت اسلامي شاهد رهايي قدس شريف و نابودي رژيم نامشروع صهيونيستي و حاميان آن باشيم.       
 
برگزاري اجلاس روساي واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي استان آذربايجان شرقي ( 18 مرداد 1393 )
اجلاس روساي واحدها و مراكز دانشگاه آزاد اسلامي استان آذربايجان شرقي در واحد تبريز برگزارشد.
 به گزارش دفتر روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، دكتر علي رضايي رئيس اين دانشگاه در اين اجلاس گفت: در راستاي سياست تجميع واحدها و پرديس هاي علوم وتحقيقات در واحدهاي دانشگاهي، واحد علوم وتحقيقات آذربايجان شرقي نيز در اين واحد دانشگاهي ادغام وبدين ترتيب از سوي سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي با ارتقا درجه به واحد دانشگاهي جامع دوستاره تبديل گرديدكه افتخار بزرگي براي استان وشهر تبريز محسوب مي گردد.
رئيس دانشگاه آزاد اسلامي تبريز افزود: افزايش تعداد رشته هاي دكتراي تخصصي از4 رشته به 15 رشته در دانشگاه آزاد اسلامي تبريز و افزايش20 رشته كارشناسي ارشد افتخار ديگري براي واحد تبريز مي باشد.
دبير هيأت امناي استان آذربايجان شرقي در ادامه از ايجاد آزمايشگاه مرجع در تبريز و انجام فعاليت هاي دانش بنيان، فعاليت هاي آموزشي وپژوهشي واحدهاي استان در آزمايشگاه مرجع تبريز وثبت اين فعاليت هاي به نام واحد خود در آينده نزديك خبرداد.
در ادامه دستور جلسه شامل: رسيدگي به درآمدزايي 12 درصدي واحدها  از منابعي به غير ازشهريه،اخذ گزارش كار فرهنگي در راستاي بخشنامه حجاب وعفاف، موضوع تجميع واحد علوم وتحقيقات آذربايجان شرقي و ادغام آن با واحد تبريز مطرح و در بخش ديگرروساي واحدهاي استان به ارائه گزارش عملكرد و مسائل واحدهاي خود پرداخته و در پايان با امضاي طوماري جنايات صهيونيست ها را محكوم كردند .
اجلاس روساي واحدها و مراكز دانشگاه آزاد اسلامي استان آذربايجان شرقي 16 مرداد درسالن شهريار دانشگاه آزاد اسلامي تبريز برگزارشد.
 
دكتر منادي: ( 18 مرداد 1393 )

دانشگاه آزاد اسلامي فجايع انساني در غزه را محكوم مي كند

دكتر عليرضا منادي نماينده تام الاختيار رياست دانشگاه آزاد اسلامي در استان آذربايجان شرقي گفت: دانشگاه آزاد اسلامي فجايع انساني و ظلم در حق انسانيت در غزه را محكوم مي كند.
 به گزارش دفتر روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، دكتر منادي در اجلاس روساي واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي استان آذربايجان شرقي گفت: امروز عصر جنگ انديشه هاست و پشت پرده اين اعمال جنايتكارانه در فلسطين، سوريه و عراق افكار پليدي است كه استكبار و امپرياليسم آن ها را ايجاد و هدايت مي كند.
نماينده تام الاختيار رياست دانشگاه آزاد اسلامي در استان آذربايجان شرقي افزود: ايران به دنبال  وحدت است و  وظيفه ما دانشگاهيان در برابر اين فجايع انساني و انحرافهاي فكري سلفي ها، تكفيري ها و صهيونيست ها انجام كارهاي فرهنگي، اطلاع رساني و آگاه سازي جوانان براي جلوگيري از فريب آنها در مقابل اين افكار مخرب است.
وي تصريح كرد: به بركت نظام جمهوري اسلامي ايران و رهبري مدبرانه مقام معظم رهبري و در بهترين كشور دنيا زندگي مي كنيم كه از نظر امنيت بي نظير است.
دكتر منادي در بخش ديگر سخنان خودگفت: براساس بخشنامه  وتصميمات اخير در دانشگاه آزاد اسلامي واحدهاي علوم وتحقيقات و پرديس ها با واحدهاي مراكز استان تجميع شده كه در 42 واحد اعمال شده است و در راستاي تبديل علم به ثروت و درآمدزايي و تجاري سازي علم نيز گامهاي بلند و اساسي برداشته شده است.
نماينده مردم تبريز،آذرشهر و اسكو در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به بخشنامه اخير حجاب در دانشگاه ها گفت: اين بخشنامه با برخي سوء تعبيرها مواجه شد ولي وظيفه معاونت فرهنگي، تشكل ها وكليه دانشگاهيان انجام كار فرهنگي در زمينه حجاب و عفاف  مي باشد زيرا حجاب از تأكيدات قرآن كريم مي باشد.
وي در پايان از تأسيس واحد بين المللي تبريز در استان آذربايجان شرقي خبر داد و آن را اقدامي در راستاي درآمدزايي ذكركرد.
اجلاس روساي واحدها و مراكز دانشگاه آزاد اسلامي استان آذربايجان شرقي 16 مرداد درسالن شهريار دانشگاه آزاد اسلامي تبريز برگزارشد.
 
رئيس دانشگاه آزاد اسلامي تبريز خبر داد: ( 13 مرداد 1393 )

افزايش 11 رشته دكتراي تخصصي پرمخاطب در دانشگاه آزاد اسلامي تبريز

دكتر علي رضايي رئيس دانشگاه آزاد اسلامي تبريز درجلسه ديدار كاركنان و اساتيد اين دانشگاه كه به مناسبت عيدسعيدفطربرگزارشد، از ارتقاي درجه دانشگاه به بالاترين درجه دانشگاهي و افزايش 11 رشته دكتراي تخصصي به جمع رشته هاي درسي اين دانشگاه خبر داد.
 به گزارش دفتر روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، رئيس دانشگاه آزاد اسلامي تبريز گفت:در راستاي سياست تجميع واحدها و پرديس هاي علوم وتحقيقات در واحدهاي دانشگاهي، واحد علوم وتحقيقات آذربايجان شرقي نيز در اين واحد دانشگاهي ادغام وبدين ترتيب از سوي سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي با ارتقا درجه به واحد دانشگاهي جامع دوستاره تبديل گرديد.
وي افزود: 11 رشته دكتراي تخصصي و20 رشته كارشناسي ارشد نيز با مساعدت سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي به جمع رشته هاي اين دانشگاه افزوده شده است كه از مهرماه سال جاري مي توانيم در اين رشته ها نيز پذيرش دانشجو داشته باشيم.
دكتر رضايي رشته هاي افزوده شده را جزو رشته هاي پرمخاطب و كاربردي خواند و اظهار داشت: حقوق عمومي، روابط  بين الملل،حقوق كيفري و جرم شناسي، مديريت دولتي،مديريت صنعتي،مديريت آموزشي،مديريت بازرگاني-مديريت بازاريابي،حسابداري،فيزيك،مهندسي عمران-خاك،مهندسي عمران-سازه رشته هاي دكتراي تخصصي جديد اين دانشگاه       مي باشند. وي همچنين به رشته هاي جديد كارشناسي ارشد اشاره كرد وگفت: مترجمي زبان انگليسي،علوم ارتباطات اجتماعي،روانشناسي باليني،حقوق جزا و جرم شناسي،حقوق عمومي،روابط بين الملل،مديريت بازرگاني،مديريت دولتي،مديريت اجرايي،مديريت ورزشي،فتونيك،زيست شناسي –ژنتيك،مهندسي پزشكي-بيو الكتريك،مهندسي برق-قدرت،مهندسي برق-مخابرات،مهندسي شيمي-بيوتكنولوژي،مهندسي عمران-ژئوتكنيك،مهندسي كامپيوتر-نرم افزار،مهندسي كشاورزي-آبياري و زهكشي،مهندسي كشاورزي-مهندسي مكانيك بيوسيستم نيز رشته هاي جديد اين دانشگاه در مقطع كارشناسي ارشد مي باشند.
دبير هيأت امناي دانشگاه آزاد اسلامي استان آذربايجان شرقي خاطرنشان كرد:با افزوده شدن اين 31 رشته جمع  رشته هاي درسي اين دانشگاه به224رشته-مقطع رسيد.
رئيس دانشگاه آزاد اسلامي تبريز با تشكر از دكتر ميرزاده رياست عاليه دانشگاه آزاد اسلامي گفت: جامع دوستاره شدن اين دانشگاه موهبت الهي ويك واقعه تاريخي ديگر در شهر اولين ها تبريز است كه راه هاي پيشرفت كمي وكيفي را بيش از پيش وبا سرعتي بيشتر طي خواهد كرد.
 
دكتر منادي: ( 06 مرداد 1393 )

هدف از ايجاد تشكل‌ها در دانشگاه‌ها ايجاد ديانت است
دكتر‌عليرضا منادي نماينده تام الاختيار رئيس دانشگاه آزاد‌ اسلامي‌ در استان آذربايجان شرقي گفت: هدف از ايجاد تشكل ها در دانشگاه‌ها ايجاد ديانت مي باشد.
 به گزارش دفتر روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، دكتر منادي در جلسه هم انديشي تشكل‌هاي دانشجويي و اساتيد در اين دانشگاه ضمن تبريك پيشاپيش عيد سعيد فطر وآرزوي قبولي طاعات وعبادات در اين ماه پر بركت گفت: كلمه اسلام و اسلاميت جزو ثابت در نام همه تشكل‌ها است و نشانگرصبغه ديني وهدف ديني آنها در دانشگاه‌ها مي باشد.
نماينده تام الاختيار رئيس دانشگاه آزاد اسلامي‌ در استان آذربايجان شرقي تأكيد كرد: دكتر ميرزاده رئيس دانشگاه آزاد اسلامي و مسئولان دانشگاه خواهان فعاليت همه تشكل‌ها با رعايت مقررات وآئين نامه ها هستند.
وي تصريح كرد: تشكل‌ها بايد در كنار فعاليت‌هاي سياسي خود از وقايع آموزشي، اقتصادي و فرهنگي نيز اطلاع داشته و    فعاليت هايي نيز در اين راستا داشته باشند.
دكتر منادي با اشاره به بخشنامه اخير حجاب و عفاف در دانشگاه آزاد اسلامي افزود: وظيفه تشكل ها است تا با ياري نمودن معاونت فرهنگي در امر حجاب وعفاف آن را در دانشگاه‌ها نهادينه كنند وي در ادامه حمايت خود را براي هرگونه كار فرهنگي از طرف تشكل ها اعلام داشت.
در ابتداي اين جلسه دكتر علي رضايي رئيس دانشگاه آزاد اسلامي تبريز گفت:در گذشته محور فعاليت دانشگاه‌ها پژوهش بود ولي درحال حاضر دانش بنيان، درآمدزايي، اشتغال زايي،كارآفريني و ارتباط با صنعت محور فعاليت دانشگاه‌ها مي باشد.
دكتر رضايي افزود: از زمان مديريت دكتر ميرزاده رئيس دانشگاه آزاد اسلامي حركت هاي زيربنايي وشايسته اي در اين راستا برداشته شده و دانشگاه آزاد اسلامي به اين سمت درحال حركت و پيشگام‌تر ازساير دانشگاه‌ها مي‌باشد.
وي با اشاره به طرح تجميع واحدهاي علوم وتحقيقات با واحدهاي استان افزود: اين امركاري شايسته در جهت چابك شدن دانشگاه آزاد اسلامي بود كه جاي تقدير وتشكر از مديريت دكتر ميرزاده دارد.
رئيس دانشگاه آزاد اسلامي تبريز در پايان  از امضاي تفاهم نامه با وزارت علوم، تحقيقات و فناوري كشور، معاون وزير علوم، معاون آموزشي و تصويب1550 رشته درشوراي عالي گسترش علم براي دانشگاه آزاد اسلامي خبر داد و افزود:  15 رشته مصوب در مقطع دكترا و77 رشته مصوب در مقطع كارشناسي ارشد نيز سهم واحد تبريز مي باشد.

در بخش دیگر امیر پروال نماینده ریاست عالیه دانشگاه آزاداسلامی در هیأت نظارت بر تشكل‌هاي اسلامي دانشجويان استان آذربایجان شرقی گفت: در استان آذربایجان شرقی13 تشکل دانشجويي ،ثبت شده و دارای پروانه فعالیت می باشد و4 تشكل در حال تأسيس وشكل گيري مي باشد كه سه تااز اين تعدادسهم واحدتبريز و يك تشكل نيز براي واحد ميانه خواهدبود.
پروال افزود:12 تشكل اساتيد نيز در استان وجود دارد كه اميد مي رود با حمايت و ياري دكتر منادي نماينده تام الاختيار رئيس دانشگاه آزاد اسلامي‌ در استان آذربايجان شرقي، حجت الاسلام فرج زاده رئيس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه هاي آزاد اسلامي استان و دكتر رضايي رئيس واحد تبريز، تشکل ها با رویکرد جدید در رسالت خطیر خودموفق باشند.
در پايان اعضاي تشكل هاي سياسي اساتيد و دانشجويي به تبادل نظر و ارائه نكته نظرات خود پرداختند و در مراسم افطاري اين دانشگاه شركت نمودند.
جلسه هم انديشي تشكل هاي دانشجويي و اساتيد دانشگاه آزاد اسلامي تبريز عصر روز پنجم مرداد سال جاري درسالن شمس دانشگاه آزاد اسلامي تبريز برگزارشد.       
 
سبز سرخ همزمان با روز قدس منتشر وتوزيع شد ( 04 مرداد 1393 )
نشريه سبز سرخ بسيج دانشجويي ،همزمان با روز قدس منتشر و توزيع گرديد.
          به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، صاحب امتياز اين نشريه دانشجويي ، بسيج دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامي تبريز بوده ،سجاد توفيقي سردبير، بهنام بيرامي، حميدبهرام قناد، نادرقلي پور، معراج عليزاده وسجاد توفيقي هيأت تحريريه  و گرافيك وصفحه آرايي آن نيز برعهده وحيد وحيد مي باشد.
طبق گزارش، پنجمين شماره از نشريه سبز سرخ به صورت ويژه نامه همزمان با روز قدس منشرشدو در غرفه اي كه از طرف بسيج دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامي تبريز تدارك ديده شده بود دربين راه پيمايان توزيع گرديد.
اهميت فلسطين، ريشه هاي ايجاد صهيونيسم،چرا كمك به فلسطين،اسلام آمريكايي،حرف دل يك فلسطيني وشهروند آمريكايي با خون فلسطيني برخي از مطالب پنجاهمين شماره از سبز سرخ مي باشد.
 
حضور پر شور دانشگاهیان دانشگاه آزاد اسلامی تبریز در راه پیمایی عظيم روز قدس ( 04 مرداد 1393 )
دانشگاهیان دانشگاه آزاداسلامی تبریز همراه با سایر اقشار مردم تبریز در مراسم راه پیمایی عظيم روز قدس
 شرکت کردند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، دانشگاهیان این دانشگاه ضمن گرامیداشت روز قدس، روز وحدت همه انسانهای عدالت خواه وعزّت طلب، روزخروش یکپارچه امّت اسلام علیه کفر و روز ابراز انزجار از صهیونیزم و امپریالیسم غاصب وجنایتکار، همراه و همگام با تمامی اقشار ملت مسلمان و همیشه درصحنه استان آذربایجان شرقی در این راه پيمايي شرکت نمودند.
طبق گزارش، اعضای هیأت رئیسه، اساتید،کارکنان و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تبریز با حضور گسترده خود در این راه پیمایی، همچون سالهای گذشته، ضمن تجدید میثاق با رهبرمعظم انقلاب، همبستگی خود را با آرمان ها و مبارزات حق طلبانه مردم مظلوم فلسطین و خشم و انزجار خود را از جنایات آمریکای جهانخوار وصهیونیزم   بین الملل و ايادي منطقه اي شان  به گوش جهانیان رساندند.
 
<< ابتدا < قبلی 1 2 3 بعدی > انتها >>

نتایج 1 - 12 از 35
صفحه اصلی
اخبار دانشگاه
اطلاعیه ها
مناقصه ها و مزایده ها
دفتر مقام معظم رهبری
دفتر حفظ و نشر آثار رهبری
منوی دانشگاه
ورود

بازیافت رمز عبور
ثبت نام کاربر جدید
 
   
اشتراک در خبر نامهتبادل پیام بین کار براندریافت فایلنقشه سایتاطلاعات تماس
www.iaut-pr.ir - Copyright ©2007 | Powered by : TGCMS